INFORMACJE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM TUPTUPSOCKS.PL

W związku z o obowiązkiem informacyjnym, który nakłada art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, MW Sp. z o.o. zsiedzibą w Toruniu informuje, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MW Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szeroka 22/22.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, nr konta bankowego, płeć, data urodzenia, dane do faktury.

3. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z zasadami zawartymi w RODO Art. 6, ust. 1 lit. B, jest:

1) zawarcie i wykonanie łączących nas umów tj. umowy sprzedaży. Twoje dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu umożliwienia Ci założenia konta i składania zamówień oraz wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów – przez czas trwania tych umów.
2) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym:
a) wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,
b) rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminach i formach określonych w Regulaminie.
3) kontakt z TupTupSocks.pl (kontakt za pomocą formularza, mailowy lub telefoniczny)
4) marketing bezpośredni, w tym wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych w formie mailowej (jeśli wyrazisz na nią zgodę).

4. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

5. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspomagającym nas w bieżącej działalności związanej z prowadzeniem sklepu i wywiązywaniu się z wykonania umowy (sprzedaży), należą do nich:

1) agencje marketingowe i inne podmioty wspierające nas w działaniach marketingowych,
2) zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT),
3) podmioty wspierające nas w obsłudze korespondencji,
4) podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, czy rachunkową,
5) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
6) operatorzy płatności internetowych,
7) podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedażowych.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.

7. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Uprawnienia te możesz realizować w siedzibie Administratora danych, pisemnie na adres administratora danych lub za pomocą poczty elektronicznej (pod adresem: sklep@tuptupsocks.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że bez podania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie umowy (sprzedaży).

10. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.